Hoe ga je om met het instemmingsrecht als ondernemingsraad?

Het Instemmingsrecht van de OR

De bestuurder moet de OR om instemming vragen voor besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, functiebeoordelingen of ziekteverzuim.

Als de OR niet akkoord gaat, mag de ondernemer de regeling niet uitvoeren. Doet deze dat toch, dan kan de OR de zogenoemde ‘nietigheid van het besluit inroepen’. De OR kan dan naar de kantonrechter stappen. De ondernemer kan op zijn beurt de kantonrechter vragen het besluit toch te mogen nemen. 

Wat leer je in deze E-cursus over het instemmingsrecht van de OR?

  • Wat houdt het instemmingsrecht van de OR in?
  • Hoe verloopt het proces bij een instemmingsaanvraag voor de OR?
  • Wat zijn uitzonderingen bij het instemmingsrecht?
  • Hoe reageer je als OR wanneer wordt afgeweken van wat is afgesproken?
Module 1 Introductie van het instemmingsrecht
Les 1 Wat is het instemmingsrecht van de OR?  
Les 2 Wat zijn wettelijke bepalingen rondom het instemmingsrecht?  
Les 3 Welke rol heeft de OR bij het instemmingsrecht?  
Module 2 Het proces van instemming
Les 1 Hoe verloopt het proces van instemming?  
Les 2 Wat zijn de stappen die moeten worden genomen om tot overeenstemming te komen?  
Les 3 Welke informatie moet worden verstrekt aan de OR?  
Module 3 Uitzonderingen op het instemmingsrecht
Les 1 Wat zijn uitzonderingen op het instemmingsrecht?  
Les 2 Wanneer kan de bestuurder afwijken van de zeggenschap van de OR?  
Les 3 Hoe reageert men wanneer er wordt afgeweken?  
Module 4 Effectief gebruik maken van het instemmingsrecht
Les 1 Hoe kan de OR effectief gebruik maken van zijn zeggenschap?  
Les 2 Hoe kunnen leden zich goed voorbereiden op onderhandelingen over hun rechten?  
Les 3 Welke strategieën kunnen ze gebruiken om de doelen te bereiken?  
Module 5 Praktijkvoorbeelden
Les 1 Aan welke praktijkvoorbeelden kunnen we denken?  
Les 2 Wat hebben we geleerd, wat zal werken en wat niet?  
Les 3 En hoe ga je nu verder?  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *