Hoe staat het met het budget voor de ondernemingsraad?
26 februari 2020 
1 min. leestijd

Hoe staat het met het budget voor de ondernemingsraad?

Bestuurder en ondernemingsraad kunnen met elkaar afspraken maken over een jaarlijks toe te kennen budget voor de ondernemingsraad. Dit is een geld bedrag dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Maak dus goed een onderscheid tussen ‘eigen budget’ en het bedrag dat aan kosten voor de OR op de begroting is opgenomen!

Men is hier overigens niet toe verplicht. Wanneer bestuurder en ondernemingsraad het niet eens worden (over de hoogte van het budget), komt er dus geen budget van de ondernemingsraad tot stand. Hierover kan geen beslissing worden gevraagd worden van de kantonrechter.

Budget voor de ondernemingsraad afspreken?

Moet de ondernemingsraad kosten maken waardoor het budget overschreden wordt, dan kan hij een aanvullend budget vragen of de bestuurder vragen deze kosten voor zijn rekening te nemen. De bestuurder kan dit echter weigeren en dan is er geen beslissing van de kantonrechter mogelijk. Het verdient dan ook geen aanbeveling om te streven naar een budget voor de ondernemingsraad voor kosten van het voeren van rechtsgedingen.

Het budget kan bijvoorbeeld wel bestemd worden voor kleine kosten te denken valt aan:

  • reiskosten
  • vakliteratuur
  • onvoorziene kleine uitgaven

De kosten die voortvloeien uit de artikelen 17 en 18 (beschikbaar stellen voorzieningen en doorbetalen salarissen mogen niet in een budget worden opgenomen).

Samenvattend:

  • de ondernemingsraad is niet verplicht een budget met de bestuurder af te spreken
  • als de ondernemingsraad over een bedrag wil beschikken wat ze naar eigen inzicht wil besteden is een budget een middel
  • de kosten die voortvloeien uit artikel 17 en 18 (Wet op de ondernemingsraden) mogen niet in het budget worden opgenomen (voorzieningen en salarissen)
  • een budget voor meerdere doeleinden dan kleine bestedingen is eerder een beperking dan een verruiming van de mogelijkheden
  • de bestuurder kan de ondernemingsraad vragen een begroting te maken voor het komende jaar, dit is een schatting van de kosten die de ondernemingsraad denkt te maken (gebaseerd op ervaring). Dit is daarmee geen afgesproken budget, derhalve kan de ondernemingsraad bij overschrijding hier ook niet aan gehouden worden
  • het is belangrijk dit helder met de bestuurder te communiceren

Over de schrijver
Op 1 januari 2015 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf als Opleider (trainer) en adviseur voor medezeggenschapsorganen en ben actief in diverse branches. Daarvoor heb ik veel ervaring op gedaan bij verschillende scholingsinstituten (o.a.: TranScoop, MZLeeuw, De Kromme Rijn en AbvaKabo Training & Opleiding). In mijn aanpak streef ik ernaar om Medezeggenschapsorganen 'pro-actief' te laten opereren en een belangrijk hulpmiddel hierin is de 'online MZ-community' waarin diverse ondersteuningsmogelijkheden zitten.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down