Het adviesrecht van de ondernemingsraad

Het Adviesrecht van de OR

Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, fusies of grote investeringen.

Neemt de directie een ander besluit dan wat de OR adviseert? Dan moet de directie de reden daarvoor duidelijk uitleggen. Bovendien mag de directie of het bestuur het definitieve besluit niet uitvoeren (opschortingsplicht). De OR heeft dan een maand om na te denken of deze beroep aantekent bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Deze kamer beoordeelt dan of het besluit wel of niet mag doorgaan.

Wat leer je in deze E-cursus over het adviesrecht?

  • Wat is het belang en de functie van het adviesrecht van de OR?
  • Wat zegt de Wet op de ondernemingsraden (WOR)?
  • Wat is de verhouding met andere bevoegdheden uit de WOR?
  • Wat is de rol van de bestuurder bij het Adviesrecht?
  • Wat zijn de rechten en plichten van de OR en bestuurder?
  • Waar moet het advies van de OR aan voldoen?
  • Hoe kan je als OR invloed uitoefenen?
Module 1 Algemene introductie over het Adviesrecht
Les 1 Definitie van het adviesrecht van de OR  
Les 2 Geschiedenis en ontwikkeling van het Adviesrecht in Nederland  
Les 3 Belang en functie van het adviesrecht van de OR  
Module 2 Wettelijk kader
Les 1 Wet op de ondernemingsraden (WOR)  
Les 2 Jurisprudentie en relevante wetgeving  
Les 3 De verhouding tussen het adviesrecht en andere bevoegdheden van de OR  
Module 3 Procedurele aspecten
Les 1 Het traject van initiatief tot besluitvorming  
Les 2 De rol van de bestuurder bij het adviesrecht?  
Les 3 Rechten en plichten van zowel de OR als de bestuurder tijdens het adviestraject  
Module 4 Inhoudelijke aspecten
Les 1 Criteria waaraan een advies moet voldoen  
Les 2 Onderzoeksplicht en informatierecht van de OR  
Les 3 Invloed uitoefenen op besluitvorming. Welke middelen heeft de OR tot zijn beschikking?  
Module 5 Praktische toepassing
Les 1 Praktijkoefeningen waarin OR-leden leren omgaan met realistische scenario’s  
Les 2 Rondom een concreet organisatiebesluit. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie of overname  
Les 3 Hoe kan de OR via het adviesrecht invloed uitoefenen? Wat zijn valkuilen, knelpunten of succesfactoren?  
Les 4 Wat kunnen andere partijen, zoals vakbonden of medewerkers betekenen in dit proces?  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *