Hoe ga je met de geheimhoudingsplicht om?

Geheimhoudingsplicht en de OR

De geheimhoudingsplicht is een nogal lastig onderwerp. In diverse overlegvergadering(en) met de bestuurder(s) wordt te pas en onpas gebruik gemaakt van de geheimhoudingsplicht. En de vraag is of dat allemaal zomaar kan?

Vooral bij overnames en reorganisatie kan de bestuurder geheimhouding opleggen aan de OR. Daarmee verliest de OR de belangrijkste informatiebron: de achterban. Ook wordt de afstemming met de vakbond en deskundigen lastiger. Hoe ga je hiermee om als or?

Wat leer je in deze E-cursus over de geheimhoudingsplicht voor de OR?

  • Wat betekent de geheimhoudingsplicht voor de OR?
  • Waarom is de geheimhoudingsplicht belangrijk voor de OR?
  • Wat valt nu precies onder de geheimhoudingsplicht?
  • Wanneer kan je als OR de informatie delen met anderen?
  • Wat zijn mogelijke sancties bij schending van de geheimhoudingsplicht?
  • Hoe kan je praktisch omgaan met de geheimhoudingsplicht?
Module 1 Korte inleiding over de geheimhoudingsplicht
Les 1 Wat is geheimhouding?  
Les 2 Waarom is het belangrijk voor de OR?  
Les 3 Wanneer is geheimhouding van toepassing voor de OR?  
Module 2 Geheimhoudingsplicht ondernemingsraad
Les 1 Wat houdt de geheimhoudingsplicht van de OR in?  
Les 2 Welke informatie valt onder deze plicht?  
Les 3 Hoe ver gaat deze plicht?  
Module 3 Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht?
Les 1 Wanneer mag er informatie gedeeld worden met derden (bijv. Achterban, advocaat)?  
Les 2 Welke uitzonderingen zijn er op de geheimhoudingsplicht?  
Les 3 Hoe moet er omgegaan worden met deze uitzonderingen?  
Module 4 Sancties bij schending van de geheimhoudingsplicht
Les 1 Wat zijn mogelijke sancties bij schending van de geheimhoudingsplicht?  
Les 2 Wie kan deze sancties opleggen?  
Les 3 Wat zijn mogelijke consequenties voor betrokkenen?  
Module 5 Praktische toepassing in de OR
Les 1 Hoe kan er praktisch omgegaan worden met geheimhouding binnen de OR?  
Les 2 Welke procedures en afspraken kunnen er gemaakt worden om hiermee om te gaan?  
Les 3 Welke rol speelt vertrouwelijkheid in een goed functionerende OR?  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *