fuseren van besturen

Fuseren van besturen

Wanneer er gesproken wordt over fuseren van besturen dan komen er twee of meer ondernemers onder 1 bestuur te staan. De rechtspersonen blijven in stand.

De zeggenschapsverhoudingen veranderen wel, want de bestuurlijke fusie komt door samenvoeging van bestuursbevoegdheden tot stand. Deze samenvoeging vindt plaats hetzij door het vormen van een personele unie of door het oprichten van en zitting nemen in een bestuursstichting.

In de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer verandert er niets.

fuseren van besturen

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

  • Wat is nut en noodzaak van dit voornemen?
  • Wie zijn de fusiepartners?
  • Wat voor soort fusie vindt plaats?
  • Hoe ziet het fusievoorstel eruit?
  • Hoe is de bestuurlijke inrichting?
  • Worden de statuten gewijzigd?
  • Zijn er plannen voor verdere fusie? (juridische fusie)
  • Op welke wijze is medezeggenschap geborgd?
  • Zijn de vakorganisaties betrokken?

Let als ondernemingsraad op het volgende:

Een bestuurlijke fusie heeft op zichzelf geen personele gevolgen. Na de fusie kunnen verdere besluiten worden genomen zoals een juridische fusie, reorganisatie (dubbele (ondersteunende) diensten). Dan is er dus sprake van adviesrecht onder artikel 25, lid 1 onder a, b en e.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *