Folder over Medezeggenschap

In de dagelijkse praktijk blijkt dat vele medewerkers (achterban) niet goed weet hoe een ondernemingsraad kan functioneren. Wat mag hij wel en wat kan hij niet. Deze folder geeft je een simpel voorbeeld hoe je de achterban zou kunnen informeren.

  • Wat kan en mag de ondernemingsraad?
  • Het werkproces van de ondernemingsraad.
  • In contact komen met OR-leden.
Gratis folder over medezeggenschap

Folder over medezeggenschap