online training wet op de ondernemingsraden

Cursus Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is meer dan een sommetje van rechten en plichten, het is een fundament voor het kunnen beïnvloeden en zelfs blokkeren van beleid.

niet afwachten als ondernemingsraad

Volg nu de cursus WOR

Je bent (tussentijds) ingestroomd als lid van de OR. En vanaf nu draai je mee in ‘het avontuur dat medezeggenschap heet’. Door de leden van de medezeggenschap, die al een tijd meedraaien, ben je ongetwijfeld bijgepraat. Maar je wilt je evengoed zelf verdiepen in bevoegdheden, taken, functie en positie van medezeggenschap. Deze cursus Wet op de ondernemingsraden biedt de mogelijkheid om daaraan te werken.

Het meewerken aan medezeggenschap is een vak apart. Het vergt nieuwe competenties: nieuwe kennis en vaardigheden en niet zelden een andere houding en benadering dan die je in het dagelijkse werk ontwikkeld hebt. Zo ben je nu lid van een bijzonder soort ‘functionele taakgroep’.

Eén die binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zelf een visie op medezeggenschap, organisatieontwikkeling en arbeidsverhoudingen ontwikkelt. Een taakgroep die eigen doelen stelt en een eigen plan trekt in het vertegenwoordigen van personele belangen en het overleg daarover. Een taakgroep bovendien zonder hiërarchische structuren waar het samenwerken centraal staat. In dat bijzondere teamverband ben je - net als andere collega-medezeggenschappers - een (f)actor van betekenis. 

Volg de cursus Wet op de ondernemingsraden (WOR)!

Maximale invloed uitoefenen op essentiële ontwikkelingen binnen een organisatie, dat is het doel van iedere ondernemingsraad. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd eenvoudig te zijn. Want vaak wordt de ondernemingsraad pas in een laat stadium bij een besluitvormingsproces betrokken, waardoor er van wezenlijke invloed geen sprake meer kan zijn. 

In deze cursus Wet op de ondernemingsraden krijg je handvatten om je in een positie te brengen die wel leidt tot wezenlijke invloed op het besluitvormingsproces. 

Resultaten training wet op de ondernemingsraden

Resultaten na de cursus Wet op de ondernemingsraden:

 • Je weet wat de taak & doel van de OR zijn.
 • Je kent de belangrijkste bevoegdheden uit de Wet op de ondernemingsraden. 
 • Je weet wanneer er sprake is van adviesrecht en/of het instemmingsrecht. 
 • Je bent bekend met de adviesprocedure en instemmingsprocedure.
 • Je hebt geleerd hoe je invloed kan uitoefenen op het te voeren beleid in de organisatie.

Extra voordelen van deze cursus Wet op de ondernemingsraden

 • Je hebt onbeperkt toegang tot alle video's, deze kun je online in je eigen luie stoel bekijken
 • Al het behandelde kan je direct in de praktijk toepassen
 • Er zitten ook nog diverse (printbare) documenten bij die je kan gebruiken
 • Je behaalt na het volgen van deze cursus snel resultaat
 • Alle lessen kan je bekijken op je laptop, desktop, smartphone of tablet
 • Geen reistijd meer en dus ook geen extra kosten
 • Online Contacten onderhouden met andere OR-cursisten
 • Gemakkelijk te volgen zonder enige kennis en effectief als 'kracht van herhaling'
 • 2x per maand op donderdagavond Q&A 'gratis' deelname

Wat komt in de cursus aan de orde:

taak en positie wet op de ondernemingsraden

Taak en Positie

Wat is de taak en positie van de OR in de organisatie?
Adviesrecht wet op de ondernemingsraden

Adviesrecht

Wat behoort de bestuurder te doen en hoe ga je daarmee om als OR?
instemmingsrecht-wet-op-de-ondernemingsraden

Instemmingsrecht

Wat is de rol van de OR bij het instemmingsrecht?
overlegrecht wet op de ondernemingsraden

Overlegrecht

Wat wordt bedoeld met het overlegrecht voor de OR?

Informatierecht Wet op de ondernemingsraden

Informatierecht

Waar gaat het over bij het informatierecht? 
Initiatiefrecht Wet op de ondernemingsraden

Initiatiefrecht

Wat zijn de mogelijkheden bij het initiatiefrecht?
Medezeggenschap betekent in alle eenvoud dat werknemers betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Je krijgt niet de verantwoordelijkheid van het gevoerde en te voeren beleid in de organisatie. Maar wel kan je als ondernemingsraad vroegtijdig participeren wanneer je daar zelf wat aan gaat doen. Een goede kwaliteit van medezeggenschap is essentieel in een tijd dat organisaties in een hoog tempo veranderen. Al die veranderingen hebben immers veel invloed op de organisatie en zijn medewerkers. De belangen van de werknemers zijn groot en verdienen daarom een medezeggenschap die ze op een slagvaardige wijze behartigt.
E-cursus WOR
€ 197,-
€47

Cursus Wet op de ondernemingsraden

Wil je snel op de hoogte komen van wat de belangrijkste bevoegdheden zijn uit de Wet op de ondernemingsraden? Volg dan deze cursus. Je kan hem vanaf de aankoop 1 jaar ongelimiteerd bekijken.
arrow_drop_up arrow_drop_down