duurzame samenwerking

Duurzame samenwerking

Er is sprake van het adviesrecht wanneer er een overeenkomst wordt opgemaakt met een andere ondernemer en daardoor een duurzame samenwerking ontstaat die van invloed is op de zeggenschap, organisatie of de continuïteit van de eigen organisatie.

duurzame samenwerking

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad:

  • Wat is nut en noodzaak van het voornemen?
  • Waar gaat het over en voor hoelang wordt de samenwerking aangegaan?
  • Wat is de inhoud van de overeenkomst?
  • Wat zijn rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien?
  • Wordt er gefinancierd? Zo ja, komt er een gezamenlijke exploitatie?
  • Welke garanties zijn opgenomen?
  • Hoe is de medezeggenschap geregeld?

Zijn er gevolgen?

Bij duurzamen samenwerking kunnen er personele gevolgen aan de orde zijn wanneer:

  • de samenwerking tot doel heeft om het gezamenlijk exploiteren van een andere onderneming (verkrijgen van zeggenschap) of het exploiteren van gezamenlijke producten of diensten waarbij personeelsleden worden gedetacheerd of overgedragen;
  • na wijziging of opzeggen van de aangegane overeenkomst het personeel weer terugkeert.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *