Dragen van risico

Dragen van risico

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij het voorgenomen besluit van de ondernemer voor het dragen van risico. Dus dat de ondernemer eigen risico drager wordt van de betaling van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Dragen van risico

Het gaat om de uitkeringen op basis van de genoemde artikelen van de Wet financiering sociale verzekeringen en betreft het eigen risicodragerschap op grond van de ziektewet en de WIA.

Eigenrisicodrager WIA betekent verplicht zijn om tien jaar lang de eventuele WIA-uitkering van arbeidsongeschikte (ex)personeelsleden voor eigen rekening te nemen, waardoor een reductie op de af te dragen WIA-premie ontstaat. De verplichting zal op de balans gekapitaliseerd worden door op de passiva-zijde een voorziening te treffen.

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad:

  • Wat is het nut en noodzaak van dit voornemen?
  • Wat is de prognose van het aantal en de duur van de WIA-aanspraken?
  • Is er een kosten/batenanalyse?
  • Zijn er garanties over het nakomen aanspraken WIA-uitkeringen?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *