Online Medezeggenschapsboeken

Meer informatie over de Medezeggenschapsboeken

Werken als een pro-actieve ondernemingsraad

Werken als een proactieve OR

 • eigen criteria bedenken
 • overleg met de achterban
 • overleg met de bestuurder
 • constructief overleg
 • vroegtijdige betrokkenheid
 • toegevoegde waarde ondernemingsraad 
waarom doet mijn ondernemingsraad zo

Waarom doet mijn OR zo?

 • goede afspraken maken
 • problemen bespreekbaar maken
 • niet alle taken op dezelfde schouders
 • weet wie waar goed in is
 • Meer zelfvertrouwen krijgen. Je weet meer dan je denkt!
 • Je leert te werken als een gelijkwaardige partner in het overleg
 • Maak een goede selectie van onderwerpen waar je mee aan de slag wilt gaan
 • Vroegtijdig aan de slag met onderwerpen
 • Je maakt goede toetsingscriteria voor een bepaald onderwerp
Folder over medezeggenschap

Folder over medezeggenschap

 • Laat je achterban weten wat je wel en niet kan?
 • Met welke activiteiten wil je de achterban betrekken?
 • Welke bevoegdheden je hebt als MZ-orgaan?
 • Breng de achterban op de hoogte van dat je werkt voor alle medewerkers 
 • Creëer betrokkenheid door mensen te informeren. 
arrow_drop_up arrow_drop_down