deskundige voor de OR

Deskundige voor de ondernemingsraad

De OR kan een deskundige inschakelen bij de hulp van een adviesaanvraag of instemmingsverzoek

deskundige voor de OR

De OR heeft geen toestemming nodig om een deskundige in te schakelen. Als er kosten aan verbonden zijn en de ondernemingsraad hiervoor geen budget heeft, moeten de kosten van de deskundige vooraf gemeld worden aan de bestuurder (zie artikel 22).

Het OR-werk vraagt van de leden veel tijd en kennis. In een aantal gevallen, denk aan een reorganisatie of fusie/overname of het beoordelen van de financiële cijfers, vraagt het OR-werk van OR-leden specialistische kennis. 

Wanneer deze kennis ontbreekt, kan de OR een extern deskundige uitnodigen. Artikel 16 van de WOR maakt het een OR mogelijk deskundigen uit te nodigen in de OR-vergadering.

Wel vooraf melden

De OR moet de kosten van de deskundige vooraf melden aan de bestuurder. De kosten komen vervolgens voor rekening van de bestuurder (organisatie), tenzij de bestuurder hiertegen bezwaar maakt. 

Wanneer de deskundige geen kosten in rekening brengt of wanneer de kosten betaald worden uit het OR-budget, dan is de toestemming van de ondernemer niet vereist.

Geheimhouding ook voor deskundige?

Een deskundige kan net als de OR, gebonden worden aan geheimhouding. Dit betekent dat de ondernemingsraad, na toestemming van de bestuurder, wel kan overleggen met de deskundige.

Deskundige in de overlegvergadering

Artikel 23a lid 6 WOR stelt dat zowel de bestuurder als de OR, deskundigen kunnen uitnodigen in de Overlegvergadering. Zij kunnen ook bezwaar maken tegen het uitnodigen van een deskundige. 

Aan te raden is dat OR en bestuurder afspraken maken over de procedure hoe zij hiermee om willen gaan.

Deskundige bij gang naar de rechter

Ook wanneer de ondernemingsraad gebruik wil maken van de algemene geschillenregeling conform artikel 36 van de WOR en een beroepsprocedure wil starten, is het aan te raden een deskundige in te schakelen.

Trainer OR inzetten als deskundige

In de praktijk kom je nog wel eens tegen dat de trainer van de ondernemingsraad ingezet wordt als deskundige. Het is goed aan de voorkant wel duidelijk te krijgen welke deskundigheid hij/zij inbrengt en of dat dat ook de gewenste deskundigheid van de ondernemingsraad is.

Soorten deskundigen zijn:

  • Advocaat / jurist
  • Organisatiedeskundige
  • Pensioendeskundige
  • Financieel deskundige / bedrijfseconoom

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *