de overlegvergadering

De overlegvergadering

In de overlegvergadering bespreken OR en de bestuurder alle onderwerpen die de onderneming en het personeel aangaan.

Een overlegvergadering (OV) is een formele bijeenkomst tussen de bestuurder en de OR. 

de overlegvergadering

Tenminste tweemaal per jaar moet in een overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming besproken worden.

De ondernemingsraad en bestuurder wisselen informatie en meningen uit tijdens een overlegvergadering. Op basis van deze overlegvergadering kan zowel de bestuurder als de ondernemingsraad tot een besluit komen. 

De gespreksonderwerpen in de overlegvergadering zijn “alle aangelegenheden” die de onderneming betreffen. Een overlegvergadering vindt in ieder geval plaats binnen 14 dagen nadat hetzij de bestuurder, hetzij de OR daarom heeft gevraagd. 

Gebruikelijk is dat ondernemingsraad en bestuurder jaarlijks een vergaderschema maken.

Procedure en besluitvorming

Artikel 23 van de WOR bepaalt hoe de OR en de bestuurder in een overlegvergadering bijeenkomen. Artikel 23a en 23b van de WOR geeft regels over de procedure en besluitvorming in de overlegvergadering. Er bestaat geen verplicht aantal overlegvergaderingen. 

Gebruikelijk is een aantal van 6x per jaar. In de overlegvergadering is de bestuurder de gesprekspartner van de ondernemingsraad. Artikel 23a lid 6 van de WOR stelt dat zowel de bestuurder als de OR een deskundige kunnen uitnodigen in de overlegvergadering. 

Aan te raden is dat OR en bestuurder een afspraak maken over de procedure hoe beide partijen hiermee omgaan.

Bespreking van algemene gang van zaken

Artikel 24 van de WOR stelt dat ten minste twee maal per jaar de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming plaatsvindt in een overlegvergadering. 

De toezichthouder (Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht) is verplicht in deze overlegvergadering aanwezig te zijn: de zogeheten verschijnplicht. 

De OR heeft tevens het recht commissarissen of bestuursleden uit te nodigen voor zijn OR-vergadering. de RvC of RvT is echter niet verplicht aan een uitnodiging van de OR gehoor te geven.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *