Machtsbalans

De Machtsbalans

Een machtsbalans is een situatie waarin de verschillende partijen in een organisatie, bedrijf, of samenleving over gelijke of vergelijkbare hoeveelheden macht beschikken. Hierbij gaat het om het vermogen om beslissingen te nemen die anderen beïnvloeden, zonder dat daarbij rekening gehouden hoeft te worden met de wensen of belangen van die anderen.

Een gezonde balans houdt in dat er balans is tussen deze partijen en dat er geen sprake is van een onevenredige verdeling van de macht. Een slechte machtsbalans kan leiden tot ongelijkheid, misbruik van macht, conflicten en onzekerheid over de toekomst. Voor meer informatie kan je ook de E-cursus over het overleg met de bestuurder volgen. 

Evenwichtige machtsbalans

Een belangrijk aspect van de balans is dat deze niet statisch is, maar constant in beweging is. De balans kan namelijk veranderen wanneer de omstandigheden, belangen of wensen van betrokken partijen veranderen. Ook kan de machtsbalans worden beïnvloed door externe factoren, zoals politieke veranderingen, economische ontwikkelingen of technologische vooruitgang.

Het begrijpen van de machtsbalans is van groot belang voor het nemen van effectieve beslissingen en het oplossen van problemen in organisaties en samenlevingen. Wanneer alles in evenwicht is dan kan dit leiden tot langdurige samenwerking en succes, terwijl een slecht evenwicht kan leiden tot onrust en conflict.

In de volgende hoofdstukken van deze cursus zullen we verschillende aspecten van het overleg tussen bestuurder en OR behandelen en kijken naar hoe deze kan worden beïnvloed en verbeterd in verschillende contexten.

Module 1 Inleiding over de Machtsbalans
Les 1 Het belang van een gezonde machtsbalans tussen bestuurder en ondernemingsraad  
Les 2 De verschillende aspecten die bijdragen aan de machtsbalans  
Module 2 Rechten en plichten van de ondernemingsraad
Les 1 De wettelijke basis voor de rechten en plichten van de OR  
Les 2 Het verschil tussen het instemmings-, advies-, initiatief- en overlegrecht.  
Les 3 De verhouding tussen deze rechten en plichten in relatie tot de macht van de bestuurder  
Module 3 Bevoegdheden van de bestuurder
Les 1 De bevoegdheden van de bestuurder  
Les 2 Het belang van besluitvorming door de bestuurder  
Les 3 De rol van het MZ-orgaan hierin  
Module 4 Invloed uitoefenen op de besluitvorming
Les 1 Strategieën om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de bestuurder  
Les 2 Versterken van de positie van de OR  
Les 3 Ontwikkelen van een eigen visie, standpunten innemen of alternatieve scenario’s presenteren  
Les 4 Samenwerking zoeken met andere stakeholders  
Module 5 Conflictbeheersing tussen bestuurder en ondernemingsraad
Les 1 Oorzaken van conflictsituaties  
Les 2 Onvoldoende communicatie of informatieverschaffing  
Les 3 Verschil in belangen of visie  
Les 4 Gebrek aan vertrouwen  
Les 5 Mogelijke gevolgen hiervan voor de samenwerking  
Les 6 Oplossingen om conflicten te voorkomen of op te lossen  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *