Achterban OR

De Achterban

De achterban van een ondernemingsraad (OR) zijn de werknemers van wie de OR de belangen behartigt.

Achterban OR

De OR heeft een goed achterbancontact nodig om een goed beeld te krijgen wat er speelt en leeft onder de achterban. De bestuurder moet de OR hiervoor in de gelegenheid stellen.

De achterban wordt gevormd door de ‘in de onderneming werkzame personen’. De WOR (artikel 1 lid 2 en 3) geeft aan wie daartoe behoren:

  • Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft met het bedrijf, ook al is hij feitelijk elders werkzaam (zoals gedetacheerden en uitzendkrachten)
  • Uitzendkrachten die langer dan 24 maanden zijn ingeleend

De OR vertegenwoordigt alle werknemers binnen de organisatie. Het is dus in de praktijk soms lastig om te stellen dat je voor een bepaalde groep medewerkers in de OR zit. Dit kan wel wanneer je namens een bepaalde kiesgroep bent gekozen in de OR.

In het reglement van de OR is opgenomen hoe en wanneer de OR verslag uitbrengt aan de achterban.

Om goed contact te krijgen met de achterban zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:

  • Schriftelijke communicatiemiddelen zoals een OR-bulletin of een soort nieuwsbrief;
  • Mondelinge contact zoals het gesprek van een OR-lid met een  collega of via bijvoorbeeld het werkoverleg;
  • Een eigen Plan van Aanpak waarin beschreven staat hoe de OR het contact met de achterban wil gaan regelen
  • Een Stappenplan zodat voor iedereen duidelijk is in welke fase de ondernemingsraad zit in het tot stand brengen van een goed contact met de achterban

Het regelen van achterbanberaad

Van belang is dat de OR zijn achterban moet kunnen raadplegen. Dit kan wanneer de bestuurder belangrijke besluiten wil gaan nemen. De bestuurder moet de OR in de gelegenheid stellen om met de achterban te overleggen. Wanneer je dit tijdens de ‘normale arbeidstijden’ wilt organiseren dan is het verstandig dat je daar afspraken over maakt met de bestuurder.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *