Proactief werken als ondernemingsraad

E-cursus Proactief werken als ondernemingsraad 

met de Navigator werkmethode

Ook als je niet aan de knoppen zit kun je actief meesturen!

De medezeggenschap functioneert als het goed is vooral als de adviseur van de bestuurder. En dan ook nog het liefst vooraan in het beleidsproces. Maar hoe doe je dat zo effectief mogelijk? Ondernemingsraden proberen vaak mee te sturen door vooral veel te willen weten. Zo wordt de bestuurder vooral gevraagd om informatie, met de gedachte dat veel weten leidt tot meer mogelijkheden voor invloed. Een misvatting, zo blijkt in de praktijk. De bestuurder weet vaak zelf ook nog niet waar de reis precies naar toe gaat, en werken vanuit input leidt vaak tot re-actief gedrag.Wil je als OR aan dit dilemma ontsnappen?

Door zo vroeg mogelijk te participeren door eigen criteria op te stellen verplaatst de OR zich van vragenstellende 'underdog' naar een 'stellende partner'. De OR wordt hierdoor proactiever en oefent echt invloed uit op de besluitvorming. 

Als OR worden vaak veel te laat geïnformeerd.
We willen graag op tijd invloed uitoefenen
Hoe kunnen we proactiever worden?

Drie uitgangspunten staan centraal:

1. Niet de wet maar de inhoud centraal

Met kennis van zaken (van de werkvloer) spreken zorgt voor impact; de kennis van de dossiers heeft de bestuurder wel.

2. Niet wachten maar doen

Vroegtijdige betrokkenheid is echt iets anders dan vroegtijdig geïnformeerd worden; hoe langer je wacht, hoe geringer je invloed.

3. Niet vragen maar er iets van vinden

Vragen stellen vergroot je afhankelijkheid. Door met eigen meningen te komen krijg je als OR vanzelf de informatie die je nog niet kent. En bijstellen kan altijd nog.

Het belangrijkste werk van de navigator bij de rally zit‘m in de voorbereiding. Dat geldt ook hier: de OR stelt bij het begin van de ‘rit’ zgn.criteria vast, die aangeven waar het eindresultaat van de besluitvorming en de weg daar naartoe aan moet voldoen. Zo heeft de OR een instrument om het procesvan besluitvorming te beïnvloeden én de achterban daarbij kan betrekken.


proactief werken als ondernemingsraad

proactief werken als ondernemingsraad en pvt

Het Resultaat

Dankzij proactief werken met de Navigator werkmethode wordt het OR-werk weer een stuk leuker. De OR wordt productiever en proactiever. Vergaderen gaat weer ergens over. De ondernemingsraad doet meer in minder tijd en de achterban voelt zich beter vertegenwoordigd.

Aan de slag met Proactief werken

De cursus is zo ontworpen dat je er zelfstandig mee kan werken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat succes verzekerd is, want wanneer je nog niet als proactieve ondernemingsraad werkt dan vereist dit een radicaal andere aanpak van het werk in de ondernemingsraad. Daarnaast zal het merendeel in de ondernemingsraad of PVT overtuigd moeten raken. 

proactief werken als ondernemingsraad
waarom proactief werken als ondernemingsraad

Wat doe je proactief als ondernemingsraad?

Wat doe je dan anders of wat is het verschil. 
waarom zou je proactief willen werken

Waarom zou je proactief willen werken?

Wat is het voordeel om proactief te gaan werken?
Hoe werkt een proactieve ondernemingsraad

Hoe werkt een proactieve ondernemingsraad?

We willen aan de slag maar hoe en wat gaan we dan doen?
Besluitvormingsproces in de ondernemingsraad

Besluitvormingsproces in de OR. 

Hoe ziet het besluitvormingsproces er in de ondernemingsraad dan uit?

Achteraf nog invloed uitoefenen

Achteraf nog invloed uitoefenen als OR

We zijn te laat betrokken en hoe kunnen we alsnog invloed krijgen?
bestuurder wil niet meewerken

Bestuurder wil niet meewerken

Wij willen wel graag maar de bestuurder wil niet, wat dan?
Echt aan de slag als proactieve ondernemingsraad

97,-

Proactief werken als ondernemingsraad. 

Snel aan de slag met proactief werken als ondernemingsraad. Leer hoe en op welke wijze je goed kan starten en laat de medezeggenschap groeien!
arrow_drop_up arrow_drop_down