verschillende vergaderingen van de OR

WOR cursus (start)

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
MZ-Plus

Ben je net gekozen in de OR? Dan is deze E-cursus een mooie eerste start in de medezeggenschap. En misschien wil je je wel eerst oriënteren voor dat je je kandidaat gaat stellen als lid van de OR?

Of misschien heeft de organisatie nog geen OR en er is uitgesproken dat er een OR moet komen. Kortom de eerste stappen worden in deze E-cursus behandeld.

Wat komt in deze E-cursus over de WOR aan de orde?

  • We gaan kennismaken met de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
  • Het oprichten van een ondernemingsraad (OR).
  • Hoe je de verkiezingen kan organiseren?
  • Wat de belangrijkste bevoegdheden van de OR zijn?
  • Hoe en op welke wijze je effectief kan vergaderen?
  • Hoe je om kan gaan met conflicten in de OR?
  • Hoe je ervoor kan zorgen dat er goed wordt samengewerkt?