Reorganisatie en de rol van de OR

Reorganisatie en de rol van de OR

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
MZ-Plus

Een reorganisatie betekent verandering. Een verandering in het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Het wordt ook wel anders genoemd: herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering, outsourcing. Noem maar op. Het komt altijd neer op verandering.

Als een bedrijf moet reorganiseren komt dit door problemen. Deze problemen zijn meestal bedrijfseconomisch van aard, zoals financiële problemen. Soms zijn problemen binnen het bedrijf zelf de oorzaak. Bijvoorbeeld slechte leiding of een hoog verloop onder personeel. Het is lastig aan te geven wat precies het probleem is waardoor een bedrijf moet gaan reorganiseren. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende oorzaken.

In deze E-cursus over Reorganisatie en de rol van de OR krijg je te leren:

  • Wat is precies een reorganisatie?
  • Wat is de rol van de OR bij een reorganisatie?
  • Wat gebeurt er wanneer er sprake is van collectief ontslag?
  • Wie zorgt voor een Sociaal Plan?
  • Hoe kan je als OR de communicatie met de Achterban starten?
  • Wat gebeurt er wanneer er sprake is van Herplaatsing of Outsourcing?
  • En hoe ga je om met conflicten?

E-Cursus Inhoud

Uitklappen