Organisch veranderen

Organisch veranderen en de OR

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Bij organisch veranderen wordt het einddoel van de verandering globaal beschreven en dat doel kan gedurende het verandertraject steeds bijgesteld worden.

Vooraf is dus vaak niet duidelijk hoe de organisatie er precies uit gaat zien. Dit maakt het voor ondernemingsraden lastig. Want wanneer de ondernemingsraad zijn advies uitbrengt bij aanvang van de reorganisatie is het niet altijd duidelijk wat het uiteindelijke eindresultaat zal zijn.

Wacht de ondernemingsraad daarentegen tot het eindresultaat duidelijk is, dan zal zijn advies geen invloed meer hebben op het resultaat.

Wat leer je in deze e-cursus over organisch veranderen en de rol van de OR?

  • Wat is nu precies organisch veranderen? Wat wordt er mee bedoeld?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van organisch veranderen?
  • Hoe kan je effectief communiceren bij organisch veranderen?
  • Wat is de rol van de OR in dit proces?
  • Hoe kan je eventuele problemen voorkomen?

E-Cursus Inhoud

Uitklappen