Ongewenst gedrag en de rol van de OR of ongewenste gedragsvormen

Ongewenst gedrag en de rol van de OR

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Een werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving (Arbo-wet). Zij is verplicht om beleid te hebben tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA gaat over agressie en geweld, arbeidsdiscriminatie, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk.

Ook de ondernemingsraad (OR) heeft hierbij een rol. Want het beleid wat de bestuurder wil gaan voeren zal via een instemmingsverzoek aan de OR behoren te worden voorgelegd. Daarna is het zaak om het overlegrecht te gebruiken en dit beleid regelmatig te bespreken en te onderzoeken of het beleid voldoende is.

Wat leer je in deze E-cursus over ongewenst gedrag en de rol van de OR?

  • Wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag?
  • Wat zijn de rechten en plichten van bestuurder en OR?
  • Komen tot beleidsvorming, planontwikkeling en de implementatie
  • Welke maatregelen kan de organisatie nemen?
  • Wat is de rol van de OR hierin?
  • En hoe kan je communiceren over ongewenst gedrag?