Het adviesrecht van de ondernemingsraad

Het Adviesrecht van de OR

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, fusies of grote investeringen.

Neemt de directie een ander besluit dan wat de OR adviseert? Dan moet de directie de reden daarvoor duidelijk uitleggen. Bovendien mag de directie of het bestuur het definitieve besluit niet uitvoeren (opschortingsplicht). De OR heeft dan een maand om na te denken of deze beroep aantekent bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Deze kamer beoordeelt dan of het besluit wel of niet mag doorgaan.

Wat leer je in deze E-cursus over het adviesrecht?

  • Wat is het belang en de functie van het adviesrecht van de OR?
  • Wat zegt de Wet op de ondernemingsraden (WOR)?
  • Wat is de verhouding met andere bevoegdheden uit de WOR?
  • Wat is de rol van de bestuurder bij het Adviesrecht?
  • Wat zijn de rechten en plichten van de OR en bestuurder?
  • Waar moet het advies van de OR aan voldoen?
  • Hoe kan je als OR invloed uitoefenen?