Nieuw in de OR - Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden en de OR

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 49,95

Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers (artikel 12 Arbowet). In deze E-cursus leer je wat de belangrijkste aandachtspunten binnen het arbobeleid zijn en welke rechten de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) heeft.

Belangrijke aandachtspunten

De Arbowet beschrijft in algemene zin de verplichtingen voor de werkgever. De werkgever is verplicht om:

 • te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en daar een (arbo)beleid voor op te stellen (artikel 3 Arbowet).
 • alle risico’s in de onderneming in kaart te brengen en preventieve maatregelen te nemen (artikel 5 Arbowet).
 • de gevaren zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken.
 • de werknemers te informeren over de risico’s en hoe zij hiermee om moeten gaan.
 • er op toe te zien dat de regels worden nageleefd (artikel 8 Arbowet).

Een belangrijk onderdeel van goed arbobeleid is de beperking van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daaronder verstaan we: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Veel werkenden hebben daarmee te maken en dit kan leiden tot stress en onveiligheid.

Wat leer je in deze E-cursus?

 • Wat betekent de Arbowet?
 • Wat is de rol van de OR bij Arbeidsomstandigheden?
 • Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
 • Wat is de rol van de OR bij het opstellen en uitvoeren van een RI&E?
 • Wat is preventiebeleid?
 • Hoe ga je om met verzuim?
 • Welke rol speelt de OR bij het voorkomen en benoemen van PSA?