Hoe kom je in contact met de achterban?

OR en Achterban

Voor menige ondernemingsraad is de communicatie met de Achterban een lastig verhaal. Sommige ondernemingsraden vertellen vaak dat ze als OR al veel doen maar dat het lijkt dat het een soort eenrichtingsverkeer is. We organiseren een spreekuur maar helaas moeten we constateren dat er weinig of niemand op af komt. Of we verspreiden een nieuwsbrief waar weinig of geen aandacht voor is. Het blijft gewoon een lastig verhaal. 

En toch wil ik je in deze Blended-Learning meenemen om het contact met de Achterban te verbeteren door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er een duidelijke structuur komt te liggen.

De volgende onderwerpen wil ik behandelen:

  • Wie is de Achterban?
  • Wat is het belang om te communiceren met je Achterban?
  • Hoe kan je als OR-lid effectief communiceren met je Achterban?
  • Op welke manier je je luistervaardigheden kunt verbeteren?
  • Hoe je als OR om kan gaan met feedback uit de Achterban?
  • Op welke manier je kan zorgen voor participatie van de Achterban?
  • En het creëren van een cultuur van openheid en samenwerking.
  • En op welke wijze je zorgt voor het onderhouden van de relatie met de Achterban.

Ben je benieuwd? Schrijf je dan in om deze blended-learning te starten.