Conflicthantering in de ondernemingsraad

Conflicthantering en de OR

In de ondernemingsraad (OR) kan een conflict ontstaan door tegenstrijdige belangen tussen de werkgever en werknemers of tussen verschillende groepen werknemers. Het kan ontstaan door meningsverschillen, onenigheid of belangenconflicten. In een OR zijn er vaak verschillende partijen die hun eigen belangen willen behartigen. Dit is een natuurlijk aspect van de medezeggenschap.

Conflicten in de OR hebben vaak te maken met organisatorische veranderingen, bijvoorbeeld een reorganisatie, nieuwe investeringen of veranderingen van werkomstandigheden. Wanneer deze veranderingen invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden, kan er een conflict ontstaan.

Het is belangrijk om te onthouden dat conflicten in de OR niet altijd negatief hoeven te zijn. Het kan leiden tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en effectievere besluitvorming. Echter, wanneer conflicten niet op de juiste manier worden aangepakt, kan het leiden tot spanningen, verminderde motivatie en zelfs verminderde productiviteit.

Conflict in de OR kan verschillende vormen aannemen. Zo kan er sprake zijn van een meningsverschil tussen de OR en de werkgever over een bepaald onderwerp. Ook kunnen individuele leden van de OR het niet eens zijn met een genomen beslissing. Verder kan er sprake zijn van een conflict tussen verschillende leden van de OR onderling.

In deze E-cursus wordt stap voor stap ingegaan hoe je met conflicten kan omgaan.

Module 1 Inleiding conflicthantering
Les 1 Definitie van conflicten in de ondernemingsraad  
Les 2 Conflictmanagement als essentiële vaardigheid  
Les 3 De impact van conflicten op individuen en teams  
Module 2 Conflict met de bestuurder
Les 1 Wat zijn veel voorkomende oorzaken van een conflict?  
Les 2 Hoe kan je het beste communiceren met de bestuurder?  
Les 3 Welke vaardigheden heb je nodig om effectief te onderhandelen?  
Module 3 Conflict met de achterban
Les 1 Waar komen conflicten tussen OR en hun achterban vandaan?  
Les 2 Hoe kan je luisteren naar en reageren op verschillende belangen en perspectieven binnen de achterban?  
Les 3 Hoe kan je vertrouwen opbouwen om moeilijke situaties te overwinnen?  
Module 4 Conflict tussen leden in de ondernemingsraad
Les 1 Wat zijn veel voorkomende interpersoonlijke conflicten binnen een OR?  
Les 2 Hoe kan je deze conflicten aanpakken zonder verdere escalatie?  
Les 3 Welke technieken kunnen helpen om spanningen binnen de OR te verminderen?  
Module 5 Conflicthanteringstechnieken
Les 1 Welke basistechnieken zijn er voor conflictmanagement?  
Les 2 Collaboratieve probleemoplossing, compromis, competitieve onderhandeling, uitvlucht of samenwerken  
Les 3 Wanneer is welke techniek doeltreffend en wanneer niet?  
Les 4 Wat zijn de voordelen van elke methode in verschillende situaties?  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *