Jan Bubberman trainer, adviseur en procesbegeleider

Ik hoop dat je met veel plezier dit bericht leest.

Loop je ergens op vast en ben je op zoek naar hulp? Klik dan hier

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban

Een belangrijk onderwerp wat op menige agenda van een ondernemingsraad staat is: “communicatie met de achterban“.

Communicatie met de achterban is “complex”. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen. OR-leden die tijdens trainingen of workshop’s toverformules of wondermiddeltjes moeten we teleurstellen. Wat we tijdens trainingen wel willen organiseren is om te proberen structuur aan te brengen in die factoren die van invloed zijn op de communicatie met de achterban. Maar ook handvatten die zorgen voor een effectievere wijze van communiceren met de achterban.

Is communicatie met de achterban lastig?

Het lijkt mij zinvol de communicatie met de achterban eerst te plaatsen in en breder kader.

 • We leven in een “informatie” maatschappij en dat heeft zeker invloed op de ‘slaagkans’ bij de communicatie tussen ondernemingsraad en achterban

Om een en ander concreet te maken maak in een lijst met alle “boodschappen” die mij gisteren bereikten. Hoeveel reclamebladen zaten er in de brievenbus?

Hoeveel telefoontjes kwamen er binnen, hoeveel kranten heb ik gelezen, hoe vaak heb ik naar het journaal op televisie gekeken, hoeveel sterreclames heb ik gezien en hoeveel brieven heb ik ontvangen en zo meer!

Over welke onderwerpen ging die informatie en waar werd je mening gevraagd?

Al tellend kwam ik erachter dat een mens op 1-dag ontzettend veel informatie over zich heen krijgt, via heel verschillende kanalen en middelen en over heel veel verschillende thema’s.

Kortom de “communicatiemogelijkheden” in onze samenleving zijn zo gigantisch groot dat de hoeveelheid en complexiteit van al die informatie op zich een probleem kan vormen. Informatie is macht en mensen die geen toegang hebben tot al die informatie en de complexiteit van die informatie niet aankunnen dreigen buiten de boot te vallen.

Dat is iets om rekening mee te houden als de OR de communicatie met de achterban beoordeelt. De OR is niet de enige die mensen wil bereiken. Misschien is de boodschap die de OR heeft wel niet de meest eenvoudige of is uw boodschap niet wat mensen willen horen.

Kortom, de OR is een van de velen die probeert aandacht te krijgen en zijn boodschap te slijten.

De wereld om ons heen is in beweging en macro-economische trends zetten een heleboel van de ons vertrouwde arbeidsverhoudingen op de helling.

Als we bedenken wat er in de wereld gaande is en hoe ons hele wereldbeeld met de bestaande machtsverhoudingen in beweging is en hoe “betrouwbare” Nederlandse bedrijven ineens niet meer zo solide lijken, hoe ons hele denken over de financiering en de organisatie van de gezondheidszorg aan discussie onderhevig is, dan mag het wel duidelijk zijn dat effectieve communicatie met de achterban zeker complexer geworden is.

Het verlies van het vertrouwde geeft velen een gevoel van onveiligheid, anderen voelen zich prima bij de “verandering”.

Ik wil in het kader van deze blog over communicatie met de achterban toch heel kort de belangrijkste bewegingen neerzetten in arbeidsorganisaties.

Een overzicht van de belangrijkste trends in antwoord op alle veranderingen. Sleutelwoorden zijn: marktpositie, imago, kernactiviteiten, kwaliteit, efficiency en flexibiliteit.

Verder gaat het om veranderingen in:

 • de strategie = verdergaande internationalisering, concentreren op kernactiviteiten, klantgericht werken, uitbesteding etc.;
 • de structuur = marktgerichte organisatiestructuren, decentralisatie, intern ondernemerschap;
 • de cultuur van de organisatie = participatief management, flexibele inzetbaarheid enzovoort.

De trends die we zien:

 1. internationalisering en samenwerkingsverbanden
 2. concentratie op kernactiviteiten
 3. definiëring kerntaken en uitbesteding
 4. klantgericht werken
 5. aandacht voor arbeidsomstandigheden en milieu
 6. decentralisatie en intern ondernemerschap
 7. nadruk op kosten beheersing
 8. totale kwaliteit als strategie
 9. verdergaande flexibilisering en individualisering.

Tot zover heel kort het overzicht. Zijn er trends die je herkent? En leiden deze ook bij jouw organisatie tot herstructurering, reorganisaties of fusies?

Samenvattend

In deze blog heb ik mij willen buigen over de vraag hoe de communicatie met de achterban nog effectiever gemaakt kan worden. Het is belangrijk om ons te realiseren dat de communicatie met de achterban plaats vindt in een zogenaamde “informatiemaatschappij” die constant in beroering is.

Dit schept ruimte en biedt kansen, maar er zijn ook factoren die de communicatie kunnen beperken. Laten we vooral ons best doen en onthouden dat we daarmee doen wat binnen ons vermogen ligt.

Vraag: welke trends herken je en leiden ook bij jouw bedrijf of instelling tot herstructurering, reorganisaties of fusies?Internationalisering en samenwerkingsverbanden.Concentratie op kernactiviteiten.Definiëring kerntaken en uitbesteding.Klantgericht werken.Aandacht voor arbeidsomstandigheden.Decentralisatie en intern ondernemerschap.Nadruk op kostenbeheersing.Totale kwaliteit als strategie.Verdergaande flexibilisering en individualisering

Een training ORganiseren

Ontvang de MZ-Nieuwsberichten

Thank You, we'll be in touch soon.

Zullen we connecten?

MZ Categorieen

Copyright © Jan Bubberman [#this year :%Y]