bestuurder

Bestuurder

De bestuurder is een natuurlijk persoon die alleen of samen met andere personen in de onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap bij de leiding van de arbeid uitoefent.

bestuurder

Een bestuurder is wat betreft het leidinggeven aan werknemers de hoogste functionaris binnen de hiërarchie van de onderneming.

In het algemeen zal de bestuurder in een onderneming de functie van directeur of bedrijfsleider vervullen en voor een groot deel de werkverhoudingen, de interne gang van zaken en de werksfeer in de onderneming bepalen.

Zij treedt op namens de ondernemer en treedt in overleg met de OR. In de praktijk is zij feitelijk belast met de uitvoering van de rechten en plichten van de WOR.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *