belangrijke investering

Belangrijke investering

Wat is een belangrijke investering? We zien ook hier dat de voorwaarde ‘belangrijk’ weer is opgenomen. Dit betekent dat gewone vervangingen, wijzigingen of kleine investeringen niet onder het adviesrecht van de ondernemingsraadvallen.

belangrijke investering

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

  • Is nut en noodzaak voor de ondernemingsraad helder?
  • Wordt er gesproken over: bezuinigingen, efficiëntie, veranderende productie-eisen? Er kan een samenhang zijn met uitbreiding van werkzaamheden (artikel 25, lid 1 onder d.);
  • Organisatorische gevolgen, eventueel reorganisatie (artikel 25, lid 1 onder e.);
  • De wijze waarop in de investering of invoering wordt voorzien (huren, leasen of kopen);
  • Wat zijn de financiële gevolgen (kosten/batenanalyse), wijze van financiering, eventueel aantrekken krediet (artikel 25, lid 1 onder i.).

Er kunnen bij een belangrijke investering gevolgen ontstaan voor werknemers als:

  • het doel is robotisering, mechaniseren of automatiseren van werkzaamheden waardoor arbeidsplaatsen vervallen;
  • functie-inhoud wijzigt;
  • arbeidsomstandigheden veranderen;
  • er is sprake van andere arbeidstijden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *