belangrijke inkrimping of uitbreiding werkzaamheden

Belangrijke inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden

Veel besluiten beginnen met de voorwaarde ‘belangrijk’. Dit betekent dat alledaagse wijzigingen daar dus niet onder vallen. De mate van belangrijk wordt onder andere bepaald  door de aard en omvang van de wijziging in verhouding tot aard en omvang van de werkzaamheden van de onderneming.

belangrijke inkrimping of uitbreiding werkzaamheden

Het heeft in de regel ook aanpassing van de organisatie tot gevolg zodat het besluit ook op grond van artikel 25, lid 1e adviesplichtig kan zijn. Tevens spelen de personele gevolgen een belangrijke rol bij het beoordelen of het om een belangrijk besluit gaat.

Je kan denken aan:

 • verlies van arbeidsplaatsen;
 • verandering van functies;
 • verandering van arbeidscontract (inhoud of omvang);
 • een andere werkplek of andere leidinggevende;
 • wijziging arbeidsomstandigheden;
 • wijziging arbeidstijden.

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

 • Nut en noodzaak van het voornemen?
 • Hoe zien de exploitatieresultaten eruit? En wat zijn de verwachtingen?
 • Is er een reorganisatieplan? Wat, hoe en wanneer?
 • Is er een financiële onderbouwing?
 • Draagt het besluit bij aan de oplossing voor het probleem?
 • Zijn vakorganisaties erbij betrokken?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *