belangrijk besluit

Een belangrijk besluit …

Voor de verschillende besluiten zoals genoemd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), en dan bij het eerste lid geldt de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een ‘belangrijk’ besluit.

belangrijk besluit

De ondernemingsraad heeft dan alleen adviesrecht als het dus belangrijke besluiten zijn.

Maar wat is een belangrijk besluit?

Helaas bestaat er geen duidelijk omschrijving wat precies verstaan moet worden onder de term ‘belangrijk’.

Besluiten die tot de gewone bedrijfsvoering worden gerekend, zijn niet belangrijk. Wat hiermee wordt bedoeld zijn de alledaagse activiteiten. Dus iets wat bijvoorbeeld iedere maand gebeurt. Dit is dus iets wat tot de gewone bedrijfsvoering behoort.

Een belangrijk besluit is een besluit dat bijzondere gevolgen kan hebben voor de onderneming, voor de vermogens- en liquidatiepositie van de organisatie en voor de werknemers. Zijnde niet de alledaagse bedrijfsvoering. Dus wijzigt er iets op dat punt dan zal dat voorgelegd moeten worden aan de ondernemingsraad.

Gevolgen van een besluit voor de lange termijn zijn ook voor de ondernemingsraad van belang.

Kortom in de dagelijkse praktijk hanteer is in de meeste gevallen ‘dat wanneer de OR van mening is dat er sprake is van een niet alledaagse handeling dat de bestuurder een voorgenomen besluit (adviesaanvraag) zal moeten schrijven.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *