beëindiging van werkzaamheden

Beëindiging van werkzaamheden

Onder de werkzaamheden van de onderneming wordt verstaan de activiteiten die voor omzet moeten zorgen. De beëindiging kan vrijwillig zijn of het gevolg van bijvoorbeeld een faillissement. 

beëindiging van werkzaamheden

Maar ook door de aanvraag van surseance (uitstel) van betaling zijn wat overigens niet valt onder het adviesrecht, want de onderneming wordt niet beëindigd. De faillissementswet kent bijzondere bepalingen waardoor de invloed van de ondernemingsraad beperkt wordt.

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

  • Nut en noodzaak van het voornemen?
  • Op welke wijze wordt in de beëindiging voorzien (vrijwillig of door een faillissement)?
  • Is er sprake van voortzetting van gezonde bedrijfsonderdelen?
  • Worden er werkzaamheden of onderdelen overgenomen?
  • Zijn vakorganisaties betrokken?

Het besluit heeft personele gevolgen, want arbeidsplaatsen komen te vervallen, er volgen ontslagen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *