basistraining OR

Praktische Basistraining voor de ondernemingsraad (OR) in 2 dagen

Het werken in de OR kan best wel een uitdaging zijn. Er wordt namelijk heel wat van je verwacht. Niet alleen van de bestuurder maar ook van je achterban. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen met de bestuurder (directeur) en het adviseren over belangrijke besluiten. Daar is kennis en vaardigheid voor nodig.

In deze praktische basistraining voor de ondernemingsraad (OR) komt dit ruimschoots aan bod. De training biedt kennis over de Wet op de ondernemingsraden en helpt je bij het constructief overleggen met de bestuurder en de achterban. Daarnaast leer je hoe je strategisch kunt adviseren en bijdraagt aan een goede besluitvorming.

basistraining voor de ondernemingsraad

Maak een goede start met de Basistraining voor de OR

Na de verkiezingen wil de ondernemingsraad een frisse start maken, daarom is de basistraining voor de ondernemingsraad (OR) ontwikkeld. In slechts 1 of 2 dagen leren jullie de essentie van medezeggenschap. We zullen gebruikmaken van actuele en praktische situaties binnen jullie organisatie, zodat de lesstof goed aansluit bij jullie dagelijkse praktijk als ondernemingsraad.

Behalen van resultaten

Na de basistraining voor de ondernemingsraad kunnen jullie effectiever samenwerken als ondernemingsraad. Jullie zullen de kennis hebben om de Wet op de ondernemingsraden toe te passen in jullie dagelijkse praktijk. Daarnaast kunnen jullie strategisch adviseren en bijdragen aan een goede besluitvorming binnen de organisatie.

Met deze vaardigheden en inzichten kunnen jullie als OR resultaten behalen en een positieve relatie opbouwen met zowel de achterban als de bestuurder.

Hoe ziet de basistraining ondernemingsraad eruit?

We gaan in onderstaand voorbeeld uit van een tweedaagse training. In overleg kan gekozen worden voor andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een eendaagse training of twee dagen niet aaneengesloten.

In overleg kan ook gekozen worden voor een lidmaatschap van de digitale leeromgeving waarin alle leden van de ondernemingsraad toegang krijgen tot alle E-cursussen. Deze e-cursussen geven een basis om in een fysieke training gelijk met elkaar aan de slag te gaan. De theorie heeft een ieder via de E-cursussen kunnen volgen.

Voorbeeld programma basistraining voor de ondernemingsraad:

Het fundament of de basis van het OR-werk is de Wet op de Ondernemingsraden. Op de eerste dag gaan we aan de slag met de Wet op de ondernemingsraden. De belangrijkste bevoegdheden passeren de revue. Je leert hoe je deze wetgeving in de dagelijkse praktijk kan toepassen. Dit wordt op een praktische manier uitgelegd.

Het gaat bijvoorbeeld over: het informatie-, advies-, instemmingsrecht-, initiatief-, en het overlegrecht.

Ook wordt er ingegaan op de taak en rol van de ondernemingsraad in de eigen organisatie. Samen bespreken we hoe de ondernemingsraad tot een goede werkwijze kan komen en hoe de ondernemingsraad wil omgaan met de bestuurder en zijn achterban.

Nadat we bovenstaand hebben behandeld is het voor de ondernemingsraad helder hoe hij zichzelf goed en bewust kan positioneren in de organisatie.

Tijdens de tweede dag wordt ingegaan op het volgende:

  • adviesvaardigheden en invloed uitoefenen;
  • de missie en visie van de ondernemingsraad;
  • effectief vergaderen (proactieve opstelling);
  • de relatie van de OR met anderen in de organisatie;
  • het gesprek met de bestuurder.

We sluiten de dag met het opstellen van een eigen OR-werkplan. Dit is een plan met doelen en acties waarmee de ondernemingsraad een goede start maakt in de organisatie. Aan het einde van deze training hebben jullie de kennis en vaardigheden onder de knie die nodig zijn.

Ook na de basistraining voor de ondernemingsraad kan je altijd bellen of mailen.

In de praktijk zien we dat na het volgen van de basistraining OR de leden echt actief aan de slag gaan met wat is behandeld in de training. Het is normaal dat er nog vragen ontstaan. Vanzelfsprekend kan er altijd gebeld of gemaild worden. Ik help je graag verder.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen basistraining voor de ondernemingsraad. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten