Basistraining ondernemingsraad (OR)

Het werken in de OR kan best wel een uitdaging zijn. Er wordt namelijk heel wat van je verwacht. Niet alleen van de bestuurder maar ook van je achterban. Denk bijvoorbeeld  aan het overleggen met de bestuurder (directeur) en het adviseren over belangrijke besluiten. Daar is kennis en vaardigheid voor nodig. In de basistraining ondernemingsraad (OR) komt dit ruimschoots aan bod.

Bijvoorbeeld: kennis over de Wet op de ondernemingsraden en hoe je constructief kan overleggen met bestuurder en de achterban. Maar ook hoe je strategisch kan adviseren en hoe je kan zorgen voor een goede besluitvorming.

basistraining OR

Maak een goede start met de Basistraining OR

Wanneer de ondernemingsraad net na verkiezingen een nieuwe start wil maken is de basistraining OR ontwikkeld. In 1- of 2-dagen krijgen jullie de basis van het medezeggenschapswerk onder de knie. Er wordt gebruik gemaakt van actuele en praktische casussen uit de eigen organisatie, zodat de te behandelen stof goed aansluit bij de dagelijkse praktijk waarin de ondernemingsraad werkt.

Resultaten behalen

Als ondernemingsraad wil je resultaten behalen en zorgen voor een goed contact met de achterban. Wil je weten hoe je dat op een slimme manier kan bereiken? En wil je daarnaast zorgen voor constructief overleg met de bestuurder (directeur)?

Tijdens de praktische basistraining OR ontdek je stap voor stap en met veel praktijkvoorbeelden hoe je effectief en doelgericht aan de slag kan gaan als ondernemingsraad.

Hoe ziet de basistraining ondernemingsraad eruit?

We gaan in onderstaand voorbeeld uit van een tweedaagse training. In overleg kan gekozen worden voor andere mogelijkheden. Bij akkoord over de offerte, ontvangt iedere deelnemer een uitnodiging om nog voor de basistraining OR de module ‘nieuw in de OR‘ te volgen.

Deze E-Learning is een vast onderdeel van de basistraining OR en kan ‘gratis’ worden gevolgd. Dit zorgt voor een flinke snelheid in het programma.

Voorbeeld programma:

Het fundament of de basis van het OR-werk is de Wet op de Ondernemingsraden. Op de eerste dag gaan we aan de slag met de Wet op de ondernemingsraden. De belangrijkste bevoegdheden passeren de revue. Je leert hoe je deze wetgeving in de dagelijkse praktijk kan toepassen. Dit wordt op een praktische manier uitgelegd.

Het gaat bijvoorbeeld over: het informatie-, advies-, instemmingsrecht-, initiatief-, en het overlegrecht.

Ook wordt er ingegaan op de taak en rol van de ondernemingsraad in de eigen organisatie. Samen bespreken we hoe de ondernemingsraad tot een goede werkwijze kan komen en hoe de ondernemingsraad wil omgaan met de bestuurder en zijn achterban.

Nadat we bovenstaand hebben behandeld is het voor de ondernemingsraad helder hoe hij zichzelf goed en bewust kan positioneren in de organisatie.

Tijdens de tweede dag wordt ingegaan op het volgende:

  • adviesvaardigheden en invloed uitoefenen;
  • de missie en visie van de ondernemingsraad;
  • effectief vergaderen (proactieve opstelling);
  • de relatie van de OR met anderen in de organisatie;
  • het gesprek met de bestuurder.

We sluiten de dag met het opstellen van een eigen OR-werkplan. Dit is een plan met doelen en acties waarmee de ondernemingsraad een goede start maakt in de organisatie. Aan het einde van deze training hebben jullie de kennis en vaardigheden onder de knie die nodig zijn.

Ook na de basistraining OR kan je altijd bellen of mailen.

In de praktijk zien we dat na het volgen van de basistraining OR de leden echt actief aan de slag gaan met wat is behandeld in de training. Het is normaal dat er nog vragen ontstaan. Vanzelfsprekend kan er altijd gebeld of gemaild worden. Ik help je graag verder.

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten