Jan Bubberman

Trainer-Adviseur-Procesbegeleider Medezeggenschap
Read more about this author...
In de dagelijkse praktijk help ik ondernemingsraden om een serieuze partner te zijn van de bestuurder. De ondernemingsraad brengt heldere inzichten in die afkomstig zijn vanuit de relatie met de achterban. Een ondernemingsraad functioneert goed wanneer ze niet steeds met vragen komen maar vanuit hun eigen kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn.
You can also find me in these places...