Artikel 14 WOR – Werkwijze van de OR

 1. De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze.
 2. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:

  a) de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;
  b) de wijze van bijeenroeping van de ondernemingsraad;
  c) het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden;
  d) de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;
  e) de voorziening in het secretariaat;
  f) het opmaken en bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de agenda van de vergaderingen van de ondernemingsraad;
  g) het tijdstip waarop de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later kan worden gesteld dan 7 dagen voor de vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen;
  h) het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *