Nieuw in de OR - Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers (artikel 12 Arbowet). In deze E-cursus leer je wat de belangrijkste aandachtspunten binnen het arbobeleid zijn en welke rechten de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) heeft.

Belangrijke aandachtspunten

De Arbowet beschrijft in algemene zin de verplichtingen voor de werkgever. De werkgever is verplicht om:

 • te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en daar een (arbo)beleid voor op te stellen (artikel 3 Arbowet).
 • alle risico’s in de onderneming in kaart te brengen en preventieve maatregelen te nemen (artikel 5 Arbowet).
 • de gevaren zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken.
 • de werknemers te informeren over de risico’s en hoe zij hiermee om moeten gaan.
 • er op toe te zien dat de regels worden nageleefd (artikel 8 Arbowet).

Een belangrijk onderdeel van goed arbobeleid is de beperking van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daaronder verstaan we: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Veel werkenden hebben daarmee te maken en dit kan leiden tot stress en onveiligheid.

Wat leer je in deze E-cursus?

 • Wat betekent de Arbowet?
 • Wat is de rol van de OR bij Arbeidsomstandigheden?
 • Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
 • Wat is de rol van de OR bij het opstellen en uitvoeren van een RI&E?
 • Wat is preventiebeleid?
 • Hoe ga je om met verzuim?
 • Welke rol speelt de OR bij het voorkomen en benoemen van PSA?
Module 1 Inleiding arbeidsomstandigheden
Les 1 Introductie arbeidsomstandigheden  
Les 2 De rol van de OR bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden  
Les 3 Juridische kaders rond arbeidsomstandigheden en verantwoordelijkheid van werkgevers  
Module 2 De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Les 1 Wat is een RI&E en hoe kan deze worden uitgevoerd?  
Les 2 Het belang van goede risicobeoordelingen voor de veiligheid van werknemers  
Les 3 Hoe kan een OR bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van een RI&E?  
Module 3 Preventiebeleid
Les 1 Wat wordt bedoeld met preventieve maatregelen?  
Les 2 Best practices voor preventief beleid in verschillende sectoren  
Les 3 De rol van de OR in het bevorderen van preventiebeleid  
Module 4 Verzuimbeleid
Les 1 Wat is verzuim, wanneer is dit problematisch, en wat kunnen oorzaken zijn?  
Les 2 De verschillende fases in verzuim (melding, begeleiding en interventies) en hun impact op werknemers  
Les 3 Hoe kan de OR bijdragen aan het ontwikkelen van effectief verzuimbeleid?  
Module 5 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Les 1 Definitie van PSA: hoe kan dit leiden tot gezondheidsrisico’s  
Les 2 Oorzaken en gevolgen PSA binnen organisaties  
Les 3 Welke rol speelt de OR bij het voorkomen of verminderen van PSA?  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *