ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris

De ondernemingsraad fungeert als inspraakorgaan en is gesprekspartner van de bestuurder. De OR-leden kunnen hun werk als ondernemingsraad alleen goed doen wanneer alle activiteiten efficiënt en praktisch worden georganiseerd. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor een gestructureerde secretariële en beleidsmatige ondersteuning van de ondernemingsraad. 

ambtelijk secretaris

Globaal liggen de taken van de ambtelijk secretaris op het gebied van:

  • administratie en documentatie;
  • voorbereiden en notuleren van de vergaderingen;
  • zorgdragen voor schriftelijke/organisatorisch contact tussen ondernemingsraad en bestuurder;
  • bewaken van de samenhang en voortgang van het OR-beleid;
  • organisatie van verkiezingen, training/scholing van ondernemingsraad & commissies;
  • bewaken procedures, richtlijnen en afspraken;
  • PR-werkzaamheden;
  • begeleiden van OR-leden, functioneel als aanspreekpunt;
  • onderhouden van contacten met externe relaties;
  • beleidsvoorbereidende werkzaamheden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *