arrow_drop_up arrow_drop_down

Bubberman Training & Advies

Specialist in OR Trainingen, Advies en Begeleiding

OR Trainingen

Alle trainingen die worden gegeven zijn maatwerk

OR Begeleiding

Begeleiding bij de behandeling van een advies- of instemmingsverzoek

OR Coaching

Coaching voor leden van een team of medezeggenschapsorgaan

Boeken

Diverse e-books over gratis te downloaden 

Talententest

Een speciale persoonlijkheidstest voor een goede taakverdeling

MZ Academie

Kom in contact met gelijkgestemden over MZ

MZ Kennis- Training- en Adviescentrum

Welkom bij mijn Kennis-, Training- en Adviescentrum voor Medezeggenschapsorganen. Al meer dan 20 jaar ben ik full time bezig met het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en PVT's. Via deze website, boeken, trainingen en coaching help ik MZ-leden om als medezeggenschappers een toegevoegde waarde te laten zijn in het overleg met bestuurder en achterban. Hoewel organisaties zeer gericht zijn op innovatie en duurzaamheid gaan de ontwikkelingen zo snel dat menig medezeggenschapsorgaan niet veel van zijn mogelijkheden benut.

De OR is bovendien nog steeds te vaak sluitpost bij veranderingsprocessen. Mijn stelling is dat de OR zo spoedig mogelijk in besluitvormingsproces betrokken behoort te zijn en juist centraal zou moeten staan.

Mijn overtuiging

Een ondernemingsraad die effectief invloed uitoefent op het reilen en zeilen van de eigen organisatie, bevordert daarmee de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Het leidt tot meer draagvlak voor, en een vlottere invoering van voorgenomen besluiten.

Dat is niet alleen mijn overtuiging, maar klanten ervaren dat in hun eigen praktijk ook. In de ondernemingsraad komt de kennis vanaf de werkvloer samen met de toekomstvisie van bestuurder en management. Een goede ondernemingsraad slaat bruggen en bevordert goede besluiten, goed voor organisatie en voor alle mensen die er werken.

Informatie voor de ondernemingsraad & PVT

In het hierna volgende kan je een overzicht vinden van de verschillende onderdelen binnen deze website waar je veel informatie kunt vinden op het gebied van Medezeggenschap (MZ). 

  • Kennisbank Medezeggenschap: halverwege 2020 ben ik gestart met het maken van een kennisbank voor leden van medezeggenschapsorganen. Een omgeving waar je snel en op eenvoudige wijze veel te weten kan komen op het gebied van Medezeggenschap. Het blijft een omgeving die steeds verder ingevuld zal worden. 
  • Gratis boeken over Medezeggenschap: praktische 'handleidingen' om inhoud te geven aan medezeggenschap, of je nu proactief wil werken of dat je de achterban op de hoogte wil brengen wat medezeggenschaps nu precies betekent. 
  • Een Medezeggenschap Academie: hier kan je in contact komen met andere leden van medezeggenschapsorganen. Je kan ook concrete vragen stellen. Maar ook zijn er 'online-E-cursussen' die daar geplaatst worden. 
  • Trainingen voor OR en PVT: Je kan als ondernemingsraad of PVT op korte termijn een training volgen. Wanneer een ondernemingsraad een scholingsplan wil afsluiten dan is er sprake van een 'traject'. Dit traject begint met het maken van de Talententest, deelname in de Academie en vervolgens start de basistraining. In de basistraining gaan we aan de slag met de doelen die de OR of PVT zichzelf stelt. Hoe wil je als 'team' handen en voeten geven aan Medezeggenschap en wat betekent dit voor de taakverdeling? 
  • MZ-check: zie de MZ-check als een grote controlebeurt van je auto. De medezeggenschap functioneert misschien al aardig of misschien zelfs goed maar je wilt weten of alles nog optimaal is, of iedereen nog op dezelfde golflengte zit. Of misschien functioneert het 'team' niet helemaal goed. Er zijn onderhuidse problemen die maar niet opgelost worden. Dan is het zinvol om een MZ-check te doen. Tijdens een gesprek wordt een analyse gemaakt en wordt een bijeenkomst gepland.
  • Intensieve begeleiding: als ondernemingsraad of PVT wordt je soms geconfronteerd met een veranderingsproces waar je hulp bij nodig hebt. Dit kan zijn een reorganisatie, fusie en/of overname. Tijdens een intensieve begeleiding werken we aan een goede strategie en wordt uiteindelijk een inhoudelijk advies uitgebracht. De begeleiding stopt wanneer het gehele proces is afgerond. 

Vind meer artikelen over Medezeggenschap

Veel artikelen over medezeggenschap te vinden in het archief.

Over mij

Bubberman training en advies is specialist in maatwerktraining en advies voor ondernemingsraad en PVT. Een trainings- en adviesbureau met een resultaatgerichte aanpak en ruime ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden.

Boeken over Medezeggenschap

Er zijn verschillende medezeggenschapsfolders of boeken geschreven die je gratis kan downloaden. Hierin leer je meer over medezeggenschap, een werkwijze, problemen op te lossen en/of te voorkomen en om de achterban te informeren wat medezeggenschap precies betekent en nog veel meer!

Al meer dan een paar honderd medezeggenschappers hebben een van onze e-boeken gedownload. Ze staan boordevol met praktische tips en voorbeelden en zijn ideaal om stap-voor-stap te volgen bij het inrichten van je medezeggenschapsstrategie