arrow_drop_up arrow_drop_down

Bubberman Training & Advies

Specialist in OR Trainingen, Advies en Begeleiding

OR Maatwerk

Een training waarbij de OR de eigen onderwerpen kiest

OR Begeleiding

Begeleiding bij de behandeling van een advies- of instemmingsverzoek

ROM

Resultaat en Ontwikkelingsgerichte Medezeggenschap (ROM)

Boeken

Diverse E-boeken over MZ en gratis te downloaden.

Talententest

Een speciale testserie om te komen tot een goede taakverdeling. 

Academie

Jezelf nog verder ontwikkelen in de Academie

MZ Kennis- Training- en Adviescentrum

Welkom bij mijn Kennis-, Training- en Adviescentrum voor Medezeggenschapsorganen. Al meer dan 20 jaar ben ik full time bezig met het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en PVT's. Via deze website, boeken, adviestrainingen en coaching help ik OR- & PVT-leden om als medezeggenschappers een toegevoegde waarde te laten zijn in het overleg met bestuurder en achterban. Hoewel organisaties zeer gericht zijn op innovatie en duurzaamheid gaan de ontwikkelingen zo snel dat menig medezeggenschapsorgaan niet veel van zijn mogelijkheden benut.

De OR is bovendien nog steeds te vaak sluitpost bij veranderingsprocessen. Mijn stelling is dat de OR zo spoedig mogelijk in besluitvormingsproces betrokken behoort te zijn en juist centraal zou moeten staan.

Mogelijkheden & Informatie voor OR & PVT

Via deze website kan het volgende worden aangeboden:

  • Kennisbank Medezeggenschap: halverwege 2020 ben ik gestart met het maken van een kennisbank voor leden van medezeggenschapsorganen. Een omgeving waar je snel en op eenvoudige wijze veel te weten kan komen op het gebied van Medezeggenschap. Het blijft een omgeving die steeds verder ingevuld zal worden. Inclusief links naar verdieping of wetgeving. 
  • Gratis boeken over Medezeggenschap: praktische 'handleidingen' om inhoud te geven aan medezeggenschap, of je nu proactief wil werken of dat je de achterban op de hoogte wil brengen wat medezeggenschaps nu precies betekent. 
  • Een Medezeggenschap Academie: hier kan je in contact komen met andere leden van medezeggenschapsorganen. En waar je ook concrete vragen kunt stellen. En 'online-E-cursussen' die je kan bekijken wanneer en zoveel je wilt. 
  • Trainingen voor OR en PVT: Je kan als ondernemingsraad of PVT op korte termijn een basistraining of maatwerktraining volgen. Wil je aan de slag met Resultaat- en Ontwikkelingsgerichte Medezeggenschap dan begint dit traject met het maken van de Talententest, deelname in de Academie en vervolgens start de basistraining. In de basistraining gaan we aan de slag met de doelen die de OR of PVT zichzelf stelt. Hoe wil je als 'team' handen en voeten geven aan Medezeggenschap en wat betekent dit voor de taakverdeling? 
  • Intensieve begeleiding: als ondernemingsraad of PVT wordt je soms geconfronteerd met een veranderingsproces waar je hulp bij nodig hebt. Dit kan zijn een reorganisatie, fusie en/of overname. Tijdens een intensieve begeleiding werken we aan een goede strategie en wordt uiteindelijk een inhoudelijk advies uitgebracht. De begeleiding stopt wanneer het gehele proces is afgerond. 
  • Virtuele training(en): voor de ondernemingsraad of PVT bestaat de mogelijkheid om een training te volgen vanuit je eigen huiskamer en/of kantoor. Een virtuele training kan snel worden geregeld en is goedkoper dan een fysieke training. 

Vind meer artikelen over Medezeggenschap

Veel artikelen over medezeggenschap te vinden in het archief.

Over mij

Bubberman training en advies is specialist in maatwerktraining en advies voor ondernemingsraad en PVT. Een trainings- en adviesbureau met een resultaatgerichte aanpak en ruime ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden.

Boeken over Medezeggenschap

Er zijn verschillende medezeggenschapsfolders of boeken geschreven die je gratis kan downloaden. Hierin leer je meer over medezeggenschap, een werkwijze, problemen op te lossen en/of te voorkomen en om de achterban te informeren wat medezeggenschap precies betekent en nog veel meer!

Al meer dan een paar honderd medezeggenschappers hebben een van onze e-boeken gedownload. Ze staan boordevol met praktische tips en voorbeelden en zijn ideaal om stap-voor-stap te volgen bij het inrichten van je medezeggenschapsstrategie